Ökande risk för gräsbränder

3:05 min

Länsstyrelsen och SMHI varnar för en ökande och stor risk för gräsbränder på vissa delar av Gotland. Trots att det är blött i markerna så kan gräsbränder lätt sprida sig menar vakthavande brandmästare Henrik Johansson.

All eldning sker på egen risk och om man eldar måste man hålla vakt och ha släckningsutrustning tillgänglig enligt regionens bestämmelser.