Inhägnade bostäder framtiden

Många företagare i Värnamo är bekymrade över brottsligheten, och utvecklingen går, efter amerikansk förebild, mot stängsel och grindar också i bostadsområden. Det menar Clas Lidén, som är chef på bevakningsföretaget Securitas i Värnamo
Redan i dag finns höga stängsel runt många företag, men snart sätts de också upp runt villaområdena för att skydda mot brott. Den bilden målades upp av Clas Lidén, från bevakningsföretaget Securitas, vid ett möte med företagare i Värnamo nyligen. Det handlade om brott och säkerhet i företag och samhälle.