Fokus på ungt boende

Kommunerna i Kalmar län ska bli bättre på att ta hand om barn och unga som av olika skäl inte kan bo kvar hemma. Många placeringar på ungdomsboenden misslyckas och det saknas en samverkan i länet.
Fokus, ett länscentrum för forskning och kunskapsutveckling i socialtjänsten, samarbetar nu bland annat med Högskolan i Kalmar om en tiopoängskurs där arbetsledare får studera kvalitetssäkring, ledning och uttveckling. Det pågår också en inventering av kommunernas arbetsmetoder och en studie av hur man arbetar med ungdomarna i deras hemmiljö vid ett kommunalt ungdomshem i Nybro.