Många hinder för nya förskolor

1:18 min

Efterfrågan på förskoleplatser i Göteborg är så stor att allt fler förskolor behövs. Men få permanenta förskolor byggs.

De nya förskolorna startas ofta i paviljonger på mark som förskolorna tillfälligt får använda i upp till fem år. Byggnadsnämnden kommer i början av april att klubba igenom sex nya förskolebyggen, men bara två av ärendena gäller permanenta förskolor.

Göteborgspolitikerna och stadens lokalsekretariat letar hela tiden efter ny mark där förskolor kan uppföras. Nuvarande målsättning är 6 000 nya förskoleplatser till utgången av 2015. Detta kunde Västekot berätta om i oktober förra året.

Men oavsett hur stor viljan är att bygga ut förskolan så finns det hinder i vägen. Den sedvanliga överklagandesvängen av bygglov sinkar många förskoleplatser, ibland upp till flera år. Dessutom ska man hitta mark som är lämplig att bygga på. En förskolas fysiska planering och placeringen måste vara genomtänkt och utgå från de små barnens behov.

Lösningen på kort sikt är därför att det byggs allt fler tillfälliga förskolor, oftast i paviljonger, på mark som exempelvis Park- och natur eller Idrotts- och föreningsförvaltnigen lånar ut.

Byggnadsnämnden kan på nästa möte i början av april klubba igenom fyra tillfälliga bygglov men bara två permanenta. De tillfälliga byggloven gäller Torpagatan och Birkagatan i Kålltorp, Jungmansgatan vid Slottsskogen samt en tillfällig flytt av förskolan vid Skårs allé i Örgryte.

De föreslagna permanenta förskolorna kan byggas i Tuve centrum och i Lillhagsparken på Hisingen.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sr.se