Just nu

Skogen tål mer än man trott

Skogen är inte så känslig för försurning och övergödning som man befarat. Det framgår av utvärderingen av ett försöksprojekt i Skogaby i södra Halland.
Vid Skogabyförsöket har man utsatt träden för fem gånger så stora mängder svavel och kväve än det naturliga nedfallet från luften. Träden har varit avsevärt mer motståndskraftiga än man hade räknat med. Minst lika stor betydelse för tillväxten har tillgången på vatten varit under den tid på året som träden växer, visar undersökningarna. Så länge träden växer kan de binda stora mängder kväve, som dock frigörs vid stora avverkningar, framgår av utvärderingen, liksom att aluminium frigörs ur försurad mark. Skogabyförsöket har till stora delar bekostats av Naturvårdsverket och kom till efter larmen om skogsdöd i Europa i slutet av 80 talet.