Hyresrätt drabbas oftare av brand än bostadsrätt

1:49 min

Det är tre gånger så vanligt att det brinner i hyreslägenheter som i bostadsrätter. Det visar statistik från Storstockholms brandförsvar. Att det är så stor skillnad har inte varit känt förut, enligt Anna Johansson, projektledare för en kartläggning av bränder i Storstockholm.

– Det är bra att vi får veta att det finns skillnader, för det ger oss incitament att prioritera våra förebyggande åtgärder. Då kan vi se att om det är tre gånger vanligare att det brinner i hyresrätter än i bostadsrätter kanske vi ska satsa på hyresrätter kring förebyggande arbete, säger hon.

Tidigare har det inte gjorts någon stor genomgång av bakgrundsorsakerna till att det börjar brinna i olika bostäder. Men Storstockholms brandförsvar, som omfattar tio kommuner, har nu i nästan två år samlat information om de bränder som inträffat, skriver tidningen Hem och Hyra.

Mycket arbete och analys återstår, så varför det är mycket vanligare att det börjar brinna i hyresrätter än i bostadsrätter är för tidigt att säga.

Möjliga förklaringar är skillnaden mellan vilka grupper som bor i bostadsrätter och hyresrätter, men också utrustningen i lägenheterna.

Spisen är exempelvis den vanligaste brandorsaken. En modern induktionshäll är mycket säkrare ur brandsynpunkt än en gammal spis – och induktionshällar lär vara vanligare i bostadsrätter än i hyresrätter.

Anna Johansson ser fördelar med induktionshällar.

– Där skulle inte pizzakartonger, dagens reklam eller tidningen kunna börja brinna, för det krävs att det är någon form av metall så att det blir magnetiskt. Där har man en förebyggande åtgärd: att investera i en lite dyrare spis, säger Anna Johansson.

Andra sätt att minska brandrisken i hyresrätter är att vid renovering sätta in brandvarnare som är kopplade till ett centralt nät och att ordna automatisk avstängning av spisen när den blir för varm eller börjar ryka.

Statistiken från Storstockholms brandförsvar visar också att det är vanligt att äldre och personer med någon form av fysisk nedsättning drabbas av eldsvådor.