Skarabråk utreds av konsult

Fler konsulter bjuds in att tävla om att få utreda bråket kring stadsarkitekt Östen Andersson i Skara. - Vi begär in anbud från en fyra-fem konsulter, berättar kommundirektör Rolf Forsström i Skara, som tidigare bett Östen Andersson ta tjänstledigt.
I dagarna skickas en anbudsförfrågan ut till konsulterna, om hur mycket betalt de vill ha för att göra en opartisk utredning. Som vi tidigare berättat om har en stor förtroendeklyfta uppstått mellan stadsarkitekten och kommunledningen i Skara. Kommundirektör Rolf Forsström och socialdemokratiska kommunalrådet Barbro Hassel har gått i spetsen för kravet på att Östen Andersson ska ta tjänstledigt. Men efter protester från politikerna i miljö- och byggnadsnämnden beslutade kommunledningen att göra en opartisk utredning. Innan påsk ska konsulten utses, och utredningen ska vara klar i maj.