Rekordhög dödlighet bland narkomaner

1:51 min

Dödligheten bland narkomaner har aldrig varit så hög i Sverige som nu. Det visar nya siffror som Vetenskapsradion tagit fram. Sedan 80-talet har antalet som dör av sitt missbruk mer än fördubblats. En av orsakerna är att delar av den svenska narkotikapolitiken går tvärs emot vad forskningen säger, anser drogforskaren Börje Olsson.

– Man har skapat instrument: gå på enskilda missbrukare för att störa, få dem att tröttna, få in dem på vård och behandling, få dem att lägga av, och på så sätt få ett narkotikafritt samhälle. Men tittar vi på siffrorna är vi ju längre ifrån detta än vi nånsin har varit, säger Börje Olsson, professor i samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms Universitet.

Han är mycket kritisk till delar av svensk narkotikapolitik som ända sedan 70-talet haft en nolltolerans mot narkotika, istället för att som i Finland och många andra europeiska länder inrikta sig på att försöka begränsa skadorna av missbruket istället. 

1988, samma år som narkotikamissbruket kriminaliserades i Sverige, så dog 182 personer av narkotikarelaterade orsaker. 2010 hade den siffran ökat till 420 personer, enligt statistik från Socialstyrelsen- alltså mer än en fördubbling.

Det finns flera förklaringar till den här kraftiga ökningen av dödsfall enligt Börje Olsson. Dels är missbruket mer utbrett idag än på 80-talet, och det är också fler som använder heroin. Men missbruket har inte ökat i proportion till hur många som dör, säger Börje Olsson.

Och om politikerna vill minska antalet dödsfall så bör de lyssna på forskarna. För forskning, liksom erfarenheter från bland annat Norge, visar att dödstalen bland narkomaner minskas drastiskt om ersättningsbehandling tillåts, där missbrukaren får läkemedel som blockerar suget efter till exempel heroin.  

– Forskningen visar att det åtminstone räddar liv. Ett väl utformat Subutex- Metadonprogram får ner dödligheten till nästan noll, säger Börje Olsson.