Ilska över uppsagt avtal

Luleå kommun har sagt upp avtalet om extraersättning för helgarbete inom vård och omsorg. Det har skapat ilska och irritation bland de anställda.
Gun Olsson arbetar som personlig assistenst 2 helger av 5 och det ger ett extratillägg på 1200 kr varje månad - drygt 14 000 på ett år. Det riskerar hon att förlora efter 1:a maj när avtalet går ut. Bakgrunden är att Luleå kommun skrev ett avtal med facket Kommunal redan 1989 om en extraersättning för den personal som tog på sig att arbeta varannan helg. Det avtalet förnyades för ett år sen och gäller nu för alla som har helgarbete oavsett hur många helger de jobbar per år. Detta visade sig bli för dyrt för socialförvaltningen, som krävde och fick avtalet uppsagt, men facket och kommunens personalavdelning är överens om att försöka nå en ny uppgörelse innan det nuvarande avtalet löpt ut..