Jaktstriden i Östervåla ovanlig

Striden om jaktförutsättningarna inom Östervåla viltvårdsområde är ovanlig i länet. Många av länets viltvårdsföreningar har genomfört förändringar i stadgarna, utan att några konflikter uppstått mellan markägare och jägare.
Jaktvårdskonsulenten i länet, Lars Björk, har svårt att förstå upprördheten bland de små markägarna, som vill värna sina marker från småviltsjakt. Inte heller går det att kritisera hur Östervåla-föreningen kallat till de avgörande stämmorna, säger Lars Björk till P 4 Västmanland.