DEMONRÄTTEGÅNGEN

Yrkade på fängelse för övergrepp och andeutdrivning

1:48 min

Idag avslutades den uppmärksammade rättegången i Borås tingsrätt där fyra personer åtalats för att ha utsatt en då 12-årig flicka för brutal demonutdrivning. Åklagaren yrkade på fängelse för alla fyra.

Idag (fredag) gick den uppmärksammade demonrättegången in på sin sista dag. Inför rätta står flickans pappa och styvmamma samt två pastorer. De åtalade ska bland annat ha utsatt flickan för tortyrliknande övergrepp och exorcistiska ritualer.

I slutpläderingen yrkade åklagaren på att styvmamman bör dömas till minst fem års fängelse och pappan till minst tre eller fyra års fängelse.
Han vill också se fängelsestraff för de två åtalade pastorerna. Pastorn i Borås bör dömas till minst två års fängelse och pastorn i Malmö till tre till fyra månaders fängelse.

Åklagaren yrkade också att styvmamman, pappan och Boråspastorn skulle häktas i väntan på dom i målet, eftersom han menade att det finns risk att de flyr landet. Men samtliga häktningsyrkanden avslogs av rätten, som därmed också försatte flickans styvmamma, som suttit häktad fram till rättegången, på fri fot.

Beskylldes för häxeri
Enligt åklagaren ska pappan och styvmamman bland annat ha påstått att flickan var en häxa och hållit henne från den övriga familjen.
Hon ska bland annat inte ha fått äta eller titta på TV tillsammans med familjen, hållts inlåst i sitt rum under långa perioder och blivit bränd med en upphettad kniv.

Flickan ska också ha utsatts för andeutdrivning med brutala inslag, bland annat hemma hos den pastor i Borås som också är åtalad för bland annat misshandel och olaga tvång. Under andeutdrivningar ska flickans huvud ha dunkats mot golvet och de åtalade ska ha hällt en blandning av olja och vitlök i hennes ögon. Pastorn i Malmö ska bland annat ha knuffat omkull flickan och trampat på hennes mage.

Förnekar brott
Under rättegångens inledning idag läste åklagare Daniel Larson upp ett förhör med en kamrat till den 14-åriga flickan. Kamraten berättade i förhöret bland annat att flickan berättat för henne att hon blev slagen hemma och att hennes styvmamma hatade henne.

Alla fyra åtalade förnekar brott. Deras försvarsadvokater ifrågasatte flickans berättelse på flera punkter och menade att åklagaren saknar stödbevisning. Åtalet bygger till allra största delen på flickans egen berättelse - och det räcker inte för fällande domar, menade de.

Delade meningar om trovärdighet
Åklagare Daniel Larson hävdade å sin sida att flickans berättelse är mycket trovärdig och att den stöds bland annat av vittnesuppgifter från skolpersonal, hennes nuvarande familjehemsföräldrar och en kamrat till flickan. Flickans juridiska ombud Malin Rosenfeldt delar den uppfattningen. Så här sa hon till P4 Sjuhärad igår:

– Min bild är att hon är mycket trovärdig. Man ska ju tänka på att hon bara var 12 år när hon gick igenom detta, och det får man ha i åtanke när man lyssnar på hennes minnesbilder.

...och hon minns ganska väl när saker och ting hände också?

– Ja hon har ju hängt upp det på vissa speciella händelser, före och efter, så jag bedömmer det som mycket trovärdigt. Det finns också stödbevisning från vittnen - sociala myndigheter, sjukvård och skolpersonal.

Hur mår hon idag?

– Flickan mår bra efter omständigheterna, men hon har klart påverkats av det hon varit med om. Men, hon har en meningsfull fritid och hon har det bra där hon bor idag.