Livemusik

Christer Lindén

I Veckans konsert hör vi Christer Lindén. Förutom att sjunga sina visor, berättar Christer om uppväxten i Molkom, musiken och inspirationen.