Fortfarande för dålig luft i Göteborg

Luften i Göteborg är fortfarande dålig. Ifjol minskade visserligen halterna av kvävedioxid, men de ligger ändå långt över gränsvärdena.

– Det beror väl inte på grund av att utsläppen ändrat i så stor utsträckning utan det bero på vädret, säger Linus Theorin, enhetschef för miljöövervakningen på miljöförvaltningen i Göteborg

– Vi har haft en mild vinter vilket gjort att vi fått lite mer partiklar en innan men lite mindre kvävepartiklar än innan

Halterna av kvävedioxid sjunker i Göteborg men det går långsamt, väder och trafik påverkar. Det är oklart vad den kommande trängselskatten kommer att få för effekt på luften, men Linus Theorin tror på förbättringar inom den närmsta framtiden även om det kommer dröja ett bra tag innan man når upp till miljökvalitetsnormerna.

– Nu håller man ju på att bygga busskörfält på Övre Husargatan vilket kommer gynna dem som väljer bussen. Det kommer bli mer konkurranskraftigt färdsätt än vad det är i dag. Jag tror att förflyttning från privat bil till kollektivtrafik kommer förbättra luften på sikt.

Nina Sjöman
nina.sjoman@sr.se