Inget asfaltverk i Västberga

Det verkar inte blir något av dom omstridda planerna på ett asfaltverk i Västberga industriområde. Stockholm Entrepenad AB har dragit tillbaka sin bygglovsansökan.
Asfaltverket ligger just nu i Hornsberg på Kungsholmen men måste flytta då det ska byggas 1200 lägenheter där. Ett förslag har då varit att flytta verket till Västberga i södra Stockholm, men så verkar det alltså inte bli. Boende och politiker i Västberga har protesterat eftersom de anser att verket luktar och smutsar ner. Kent Wemnér, vd för Stockholm Entrepenad, säger till Radio Stockholm att de inte vill komma till ett ställe där de känner att opinionen är negativ. Var asfaltsverket kan tänkas hamna istället är oklart.