Arbetsmiljö

Kvinnoarbetsplatser specialgranskas

1:40 min

Fler kvinnor än män blir sjuka av sitt jobb. För att lyfta problemen i kvinnors arbetsmiljö inspekteras nu ett 30-tal kvinnodominerade arbetsplatser runtom i länet.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att 54 procent av arbetssjukdomarna i Jämtlands län anmäls av kvinnor. En av de arbetsplatser som nu inspekteras är hemtjänsten Backe/Rossön i Strömsunds kommun där personalen gör många lyft och förflyttningar av vårdtagare varje dag, något som kroppen lätt tar stryk av.

– Det är ju knän, axlar, rygg och nacke som man gör illa sig i. Mycket beror på att man är i stressade situationer, man jobbar ju efter klockan, säger huvudskyddsombudet Marita Mähler.

– När man är stressad så skyndar man sig för att jobba undan och gå in till nästa. Det tar på kroppen för det är bra många tunga lyft man har gjort under de här åren, fortsätter Lena Östensson som jobbar i hemtjänsten Backe/Rossön där hon även är arbetsplatsombud.

Nästan hälften av de kvinnor i länet som har anmält att de har blivit sjuka av sitt jobb arbetar inom kvinnodominerade yrken som vård, omsorg och skola. Jeanette Jonsson, enhetschef på hemtjänsten Backe/Rossön, är väl medveten om riskerna som hennes personal utsätts för.

– Det är mycket lyft, mycket trånga utrymmen, man står många gånger på fel sätt, det är mycket vridningar så självklart förstår jag att det är större risk, säger Jeanette Jonsson.

För att arbetsmiljön ska bli säkrare måste hemtjänsten Backe/Rossön bli bättre på att jobba förebyggande och göra fler riskbedömningar. Det slår Arbetsmiljöverkets inspektör fast i sin inspektion.

– Med det så kommer vi att nå upp till en mycket bättre situation när det gäller ohälsan för kvinnor. Ingen ska behöva göra illa sig eller bli sjuk av sitt arbete, säger arbetsmiljöinspektören Johnny Jonasson.