Fåglar bleks inte

Varför?

Ella Rundén, Härnösand undrar varför fåglarnas fjäderdräkt inte bleks av solljuset.