Socialbidragen minskar

Socialbidragen i Sverige minskar och Halland hör till de län där utbetalningarna av socialbidrag har minskat mest. I Halmstad och Varberg, minskade socialbidragen med nästan 20 procent förra året jämfört med året innan. I Halland som helhet med 14 procent
Thomas Sönnby, chef på försörjningsenheten på socialförvaltningen i Varberg säger att den lågkonjunktur som man befarade blev det inte så mycket med och att det funnits goda möjligheter att få jobb i Halland.