Präst till Rättspsyk

Ett stort behov av livsfrågor och andliga frågor är en orsak till att rättspsyk i Sundvall nu får en ökad samverkan med kyrkan.
Från och med september finansierar Härnösands stift en halvtids prästtjänst på den utbyggda rättspsykiatriska vårdinstitutionen i Nacksta, Sundsvall. Rättspsyk som då flyttats från Sidsjön till västra Nacksta och samtidigt utökats med en avdelning.