Sörmland

Nya besparingar inom landstinget

Landstinget måste minska kostnaderna med 100 miljoner kronor för att hålla budgeten, enligt en rapport Landstinget låtit göra. Det sammanlagda budgetunderskottet hittills under 2000 talet är 850 miljoner kronor.

Enligt rapporten ska de tre sjukhusens verksamheter ses över och även upphandlingen av till exempel läkemedel och sjukvårdsutrustning.

Landstinget Sörmland vill nu satsa långsiktigt på bättre medicinska resultat och en ekonomi i balans, enligt ett pressmeddelande. Och den viktigaste förändringen handlar om att förbättra vården i länet enligt Landstinget. Det blir alltfler äldre sörmlänningar samtidigt som yngre sörmlänningar ställer krav på tillgänglig vård av hög kvalitét.

Nu får Landstingsdirektören i uppdrag att omedelbart starta förändringsarbetet.

– Fokus för hälso- och sjukvårdens arbete är en friskare befolkning. Det är vad det här handlar om. En god kvalitet, hög tillgänglighet och en ekonomi i balans är en förutsättning för att nå dit, säger Åsa Kullgren (S) landstingsstyrelsens ordförande.