Ireviken i hovrätten

Det segdragna ärendet om ett 20-tal hus i Ireviken i Hangvar rullar vidare, sedan byggnadsnämnden beslutat överklaga ett domstolsbeslut.

Mark- och miljödomstolen tyckte inte att byggnadsnämnden skulle ha tagit beslut i ett planärende. Det är fullmäktiges sak, enligt domstolen.

Men byggnadsnämden överklagar nu beslutet till mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Samtidigt vill nämnden vänta med att förklara varför man överklagar till slutet av mars.