Kroppsdelar hittade efter Herculeskraschen

Räddningsmanskap i Kebnekaiseområdet har nu påträffat kroppsdelar på haveriplatsen efter det norska Herculesplanet. Det uppgav polisen på en presskonferens i kväll i Nikkaloukta.

Räddningsmanskapet har hittat färdplanen och därmed är det nu bekräftat att det verkligen rör sig om det saknade Herculesplanet.

– Haverikommissionen säger att när ett så här stort flygplan flyger in i en bergvägg, som det här har gjort, så exploderar det sannolikt, och så har det nog också gjort i det här fallet, säger Börje Öhman, informationsansvarig för polisen i Norrbotten.

På polisens presskonferens framkom att inget fortsatt sökande kommer att ske under natten och att man är så gott som övertygad om att samtliga fem norska officerare ombord på planet har omkommit.

Beslutet att avbryta sökandet fattades sedan ett stort antal vrakdelar hittats i sökområdet, och sedan hundar lokaliserat kroppsdelar från människor.

De funna kroppsdelarna transporteras i kväll till Kiruna.

Ekot