Förlust för Apoteket

Apoteket AB:s intäkter ökade under 2001 men resultatet försämrades rejält och slutade med en förlust efter finansiella poster på 144 miljoner kronor.
Året innan gjorde Apoteket en vinst på 29 miljoner kronor. Apoteket förklarar förlusten med högre kostnader för personal och utveckling samt en lägre vinstmarginal på de sålda läkemedlen, enligt ett pressmeddelande. Att intäkterna under fjolåret steg med 6,5 procent till 27,9 miljarder kronor förklarar Apoteket med högre försäljningsvolymer och dyrare läkemedel. ''Den resultatnivå vi redovisar för 2001 är givetvis inte hållbar långsiktigt'', skriver vd Stefan Carlsson. Ett åtgärdsprogram ska sänka kostnaderna, enligt bolaget. Apoteket AB kommer också att få hjälp med att få upp resultatet genom ett tidigare beslut av Riksförsäkringsverket. Beslutet, som togs i fjol, innebär att Apoteket får höja sina vinstmarginaler på receptbelagda läkemedel, vilket innebär ett positivt resultatbidrag på 290 miljoner kronor från och med i år.