Barn får läkemedel som inte är godkända

2:19 min

Nästan hälften av de läkemedel som används på barnsjukhusen i landet är inte godkända för barn. Det visar en ny studie som publiceras i tidskriften Acta Paediatrica.

– Det är klart det är svårt att hantera läkemedel när man inte har testat det på den patient man ska ge det till, säger Viveca Odlind vid Läkemedelsverket.

De flesta läkemedel är framtagna och utprovade på vuxna, men delas eller späds ut för att passa de minsta och sjukaste. 49 procent av alla läkemedel som ges på svenska barnkliniker har en otillräcklig dokumentation för användning på just barn.

Tittar man på spädbarn upp till en månads ålder är hela 70 procent av medicinerna inte testade på barn. Och när man tvingas använda vuxenmediciner för barnen kan för starka lösningar och för stora tabletter bli en fara för patienterna, säger Viveca Odlind.

– Många läkemedel kommer i förpackningar eller koncentrationer som inte är lämpliga för barn och gör att personalen måste dela och späda. Det är ju betydande säkerhetsrisker. De som arbetar med barnsjukvård är väldigt uppmärksamma på det här, men visst det finns risk att det blir fel.

Tidigare har det ansetts vara svårt och etiskt tveksamt att göra läkemedelsstudier på barn, men synen har ändrats till att det närmast anses oetiskt att inte testa medicinerna på de patienter som ska ha dem, enligt Viveca Odlind. Och det går att pröva läkemedel också på mycket små barn, säger hon.

– Jag ska inte säga att det är lätt, men man får utveckla metoder där man kan analysera läkemedelskoncentration i mycket små mängder blod för man kan inte ta så mycket. Visst är det svårt, men det går.

Numera kräver också EU:s lagstiftning att alla nya läkemedel som ska registreras måste ha en prövningsplan för barn, och det kontrolleras också att den har genomförts. Därför kommer problemen att minska i framtiden, men det kommer att ta tid, säger Viveca Odlind.

– Vi tycker att det vore bra om allt fler läkemedel är riktigt prövade, och nu pågår ett stort arbete inom EU som ska leda till det. Men man måste nog vara realistisk och inse att det är kommer inte att ändra sig snabbt, utan det här är ett långsiktigt arbete. Syftet är att minska andelen läkemedel som är dåligt eller ofullständigt prövade för barn.