Familjens hus i Mockfjärd ska hjälpa föräldrar

Från årsskiftet kommer Gagnefs kommun att samla barnavårdscentral, mödravård, öppen förskola och socialtjänst i ett Familjens hus i Mockfjärd.
Tanken med ett familjens hus är att underlätta för nyblivna föräldrar genom att samla flera instanser under samma tak.

Hittills har bara socialtjänstens familjeteam och öppna förskolan haft verksamhet på samma ställe, men från och med årsskiftet kommer också mödravården och barnavårdscentralen att finnas i familjens hus i Mockfjärd.

Ingrid Boberg, samordnare för Familjens hus, ser bara positiva effekter med att samla allt under ett och samma tak och hon tror det kan föra med sig att föräldrar i ett tidigt skede kan få råd och stöd.