Draghund

Vatten på isen ställer till problem för Vindelälvsdraget

För mycket vatten på Vindelälvens is på sträckan Vindelheden- Rödåsel gjorde att den slopades och det blev omstart i Rödåsel. Team non-stop Dogwear ledde då stort över tvåan i sammandraget Hot Dogs och ser ut att vinna Vindelälvsdraget.