Få vill jobba med jordbruk

Enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF är det idag svårt att locka kvalificerad arbetskraft till jorbruksnäringen.
Därför förselår LRF Sörmland till länsförbundsstämman i slutet av månaden att förbundet ska arbeta centralt för att underlätta alla myndighetskontakter som krävs för att kunna anställa personer från länder utanför EU. En kortsiktig lösning är att anställa arbetskraft från, till exempel, de Baltiska länderna, menar LRF som också påpekar att de måste få svenska ungdomar att intressera sig för arbete inom jord- och skogsbruk.