Väghållning

Stora kostnader för lappning av vägar

1:02 min

För många av kommunerna i Mellannorrland väntar stora kostnader när potthål och sprickbildningar i vägbeläggningen ska lagas efter vintern. I Östersund räknar man med kostnader på 100.000 kronor, i Örnsköldsvik två miljoner och Sundsvall 800 000 kronor för potthålen, som ska fyllas med speciell gjutasfalt.