KIRUNA

Sökandet kommer att pågå under lång tid

1:57 min

Idag fortsätter sökandet efter kvarlevor av besättningen och spillror av det kraschade herculesplanet vid Kebnekaise och det är ett jobb som kommer att pågå under lång tid framöver.

På lördag hittades de första vrakdelarna och senare bekräftades också att herculesplanet hade kommit från väster och kraschat rakt in i den nästan lodräta bergväggen, mitt emellan Kebnekaises nord- och sydtopp.

Alla fem besättningsmän omkom i krachen.

På den branta glaciären nedanför topparna fortsätter idag eftersökningsarbetet. Även statens haverikommission finns på plats under ledning av utredningsledaren Agne Widholm. Han säger att högsta prioritet är att hitta de två svarta lådorna som skulle kunna ge en tydligare bild om vad som hände just innan kraschen.

Men det är en svår sökplats. Det är riktigt riktigt brant och massor av bitar från det exploderade planet ligger utspidda längs hela branten. Dessutom utlöstes en lavin i samband med havriet så det är enorma snömassor som begravt resterna och kvarlevorna.

Polisen och haverikommissionen gräver med spadar och letar i snömassorna.

– Det här jobbet kommer att pågå under lång tid framöver, säger Börje Öhman, som är informationsansvarig vid polisen.