Ingen allmän fritidsinformation

-Kommunerna har ingen skyldighet att syssla med uppsökande verksamhet. Därför tänker inte Vänersborgs Kommun informera alla invånarna om de nya regler som gäller för barnomsorgen i kommunen. Det säger barn och ungdomscehfen Ulla-Carin Olsson till Radio Väst.
Under onsdagen kunde Radio Väst berätta att Vänersborg numera erbjuder fritidsplats till barn ända upp till 12 års ålder. Men den här informationen om de nya rutinerna har bara gått till föräldrar som redan har barn på fritids. Familjer med 11-12-åringar som går hemma, har alltså inte fått veta att de numera är välkomna igen.