Almega vill inte ge löneökningar som industrin

2:02 min

Löneökningarna i tjänstesektorn kan inte bli lika höga som dem industrin enades om före jul. Det anser arbetsgivarorganisationen Almegas vd Jonas Milton. Det ekonomiska läget har försämrats och därför måste avtalen nu bli lägre, säger Milton.

– Det rådande industrimärket är på tok för högt, det krävs minst en halvering, säger Almegas vd Jonas Milton.

Fack och arbetsgivare inom industrin kom före jul överens om löneökningar på 2,6 procent på årsbasis. Industrins avtal ska vara normerande för andra, men den nivån klarar tjänsteföretagen som förhandlar nu i vår inte av, enligt Jonas Milton.

– Nej, våra krav är att vi ska ha en lönebildning som ligger närmare företagen och vi säger som det är att konjunkturen ser betydligt sämre ut nu än vad den gjorde för ett halvår sedan, och det måste man ta hänsyn till, säger han.

Konjunkturprognoserna har överlag skrivits ner sedan avtalsrörelsen inleddes i höstas. De flesta bedömare tror nu på nolltillväxt i år eller strax däröver. Almegas största fackliga motpart Unionen har också minskat sin tillväxtprognos från 1,7 till 0,5 procent för 2012. Men Unionens förhandlingschef Niklas Hjert håller inte med arbetsgivarna om att löneökningarna måste bli lägre för det.

– Principen om att industrin anger löneökningstakten är inte en princip man kan byta när det passar en själv. Vi vet ju att det här långsiktigt är väldigt bra för svenska företag och för de svenska löntagarna, och det har inte hänt så mycket sedan i december när vi tecknade avtal, så det finns ingen anledning att frångå märket, säger Niklas Hjert.

Samtidigt som tjänsteföretagen kräver lägre löneökningar än industrin vill flera fackförbund motsatsen. De kräver större påslag, inte minst LO-förbunden med sina jämställdhetspotter.

– Vi riskerar ju konflikter för det första och vi riskerar avtal som tecknas på en alldeles för hög nivå. Det i sin tur leder till försämrad lönsamhet för företagen och högre arbetslöshet, så det finns bara förlorare om man håller fast vid ett för hög lönenorm, säger Jonas Milton.