Integrerade invandrare

Sverige-finnar är ett lyckat exempel på invandrare som lyckats anpassa sig i det svenska samhället.
Det visar en undersökning som Statistiska Centralbyrån har gjort på uppdrag av Svenska kyrkan. Resultatet av undersökningen kan man tolka som om den gruppen invandrare har lyckats med att behålla sin identitet och samtidigt kunnat anpassa sig väl i det nya landet. Det finns 440 000 personer i Sverige som har finländsk bakgrund och var tionde sörmlänning har finsk anknytning. Det största problemet för den första generationen finska invandrare var språket. De fick ingen svenskundervisning och fick lära sig det nödvändigaste på arbetsplatsen. Men även idag är språket ett problem för de äldre säger Aarre Lehtinen från Julita, ordförande för alla sverigefinska pensionärer i landet.