Enköping får Guldtriangeln

Enköpings kommun har tilldelats Guldtriangeln för år 2001. Guldtriangeln är en titel som delas ut till den eller de kommuner i landet som gjort något extra för att öka trafiksäkerheten för sina invånare.
Anledningen till att just Enköping får Guldtriangeln är bland annat för att man satsat på att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. Bakom utmärkelsen står bland annat Rikspolisstyrelsen och Vägverket.