Inga pengar till miljösanering av Romatvätten

Bouppteckningen i företaget ScooterServices konkurs är nu klar. Den visar att bolaget vid konkurstillfället hade nära 2,4 miljoner i skulder, det mesta till leverantörer, skatteverket och banken.

Efter det att bolagets tillgångar sålts fick konkursförvaltaren in nära en kvarts miljon kronor.

Det innebär att alla leverantörer men också banken till viss del förlorar pengar i konkursen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får inte heller ut de 75 000 kronor som mark- och miljödomstolen beslutat att företaget ska betala i böter för föroreningar av mark i Roma. Det var tidigare ägare till företaget som förorenat mark när bolaget drev tvätteriverksamhet i Roma.

Scooter Service hade inga anställda vid konkursen och de två ägarna ska på fredag under ed godkänna den räkenskap som konkursförvaltaren nu upprättat.