Kiruna

Haveriområdet avlyst

1:28 min

Det råder nu förbud för allmänheten att vistas inom haveriområdet vid Kebnekaise. Länsstyrelsen har beslutat att avlysa området där det norska Herculesplanet kraschade mot en bergvägg.

Det råder nu förbud för allmänheten att vistas inom haveriområde vid Kebnekaise. Länsstyrelsen har beslutat att avlysa området där ett militärt transportplan tillhörande Norge har havererat mot en bergvägg mellan Kebnekaises nord- och sydtopp.

– Det gör vi för att människor inte ska komma till skada. De vi tänker på närmast är de som är tvungna att arbeta i området. Polisen har gjort bedömningen att om fler personer än nödvändigt rör sig där kan det utlösa skred och laviner, som gör det farligt för de som har det som sin arbetsplats för tillfället, säger Hans Landberg, chef för rättsenheten på länsstyrelsen.

Men det är väldigt ovanligt med så kallade avlysningar. Länsstyrelsen gör det regelmässigt i vissa lägen i samband med raketuppskjutningar från Esrange. Det har även förekommit när älvar har svämmat över, och efter den stora branden i Boden. Anledningen är att man ska vara restriktiv med det.

– Som allmänhet ska vi ha rätt att vistas på allmänna områden. Det ska vara svårt att fatta beslut om sådana här begränsningar. Och de tillfällen det görs är om man kan utsätta andra människor för fara, säger Hans Landberg.

Förbudet att vistas i området gäller fram till den 15 april, men Hans Landberg tror att det kan förlängas.

– Det är mycket möjligt. Men det är någonting som Statens haverikommission och polisen får bedöma, och i så fall komma in med en begäran till länsstyrelsen. Det kan ju kanske finnas möjlighet att begränsa området, som i dag är ganska stort, beroende på hur långt man har hunnit i sitt undersökningsarbete, säger han.