Vägbråk i tingsrätten idag

Tingsrätten i Västervik var idag sprängfylld med åhörare då ett flerårigt och uppmärksammat vägbråk på Norrlandet i Västervik avhandlades.
Åtalade i målet var både en gårdsägare, men också hans förre detta arrendator, som före rättegången ställt krav för att komma. Nämligen att gårdsägaren visiterades före förhandlingen eftersom arrendatorn var rädd för att han skulle komma beväpnad till tingsrätten. Nu blev det ingen visitering av gårdsägaren, men arrendatorn sa före förhandlingen att han är rädd och en visitering borde gjorts. Ytterst handlar det här målet om en gårdsägare som ingår i en vägsamfällighet med två olika sektioner och om han har rätt att stänga av vägen vid sin fastighet, som den här gårdsägaren gjort vid ett flertal tillfällen, för att stoppa allmän trafik men också sin egen trätobroder, arrendatorn. Eftersom målet har principellt stor betydelse var åhörarplatserna fulla av både grannar och andra med intressen i vägsamfälligheter. Arrandatorn han var åtalad för skadegöresle då han flyttat på ett av gårdsägarens hinder, i det här fallet en vägbom, och det blir nu tingsrättens sak att döma i detta ärende, som mycket står mellan en ytterst välartikulerad inflyttat större gårdsägare med krav på trafikfri miljö och arrendatorn och andra ortsbor som kunna utnytja vägen. Dom meddelas senare