Information ska stoppa fuskare på högskolan

1:32 min

På Högskolan i Halmstad, stängdes 24 elever av förra året för fusk, det var lika många som 2010. I de flesta fallen handlar det om plagiat, alltså när studenten har kopierat ett arbete.

Fuskandet bland högskoleelever fortsätter att ligga på en hög nivå. Och nu öppnar man från regeringshåll för längre avstängningar och att eleverna ska kunna portas från sina utbildningar.

Förra året stängdes alltså 24 studenter av för fusk på Högskolan i Halmstad. Brita Lund är chef för studerandeavdelningen där och hon tycker inte att 24 är särskilt många sett till antalet elever på skolan. Hon förklarar hur dom jobbar för att motarbeta fusket.

– Vi jobbar mycket med förebyggande åtgärder och information om vilka regler som gäller. Både på introduktonsdagar och med skriftliga instruktioner i uppgifterna och lärare som håller genomgångar med vad det finns för förväntningar på vad de ska göra

Skulle det hjälpa med hårdare straff?
– Jag ser inte att vi skulle vinna så mycket med hårdare straff. Jag tror att det är på informationssidan vi måste arbeta. Så att studenter är medvetna om att mycket fusk hittas och behandlas, säger Brita Lund.

Det hårdaste straffet för fusk som Högskolan i Halmstad delade ut förra året var 8 veckors avstängning. Den eleven hade kopierat ett helt arbete.