Karlskrona

Grundstött fartyg nu i hamn

Det danskregistrerade fartyg som gick på grund utanför Aspö i Karlskrona skärgård i går kunde för drygt en timme sedan dras av grundet.

Kustbevakningen fanns på plats och kunde bistå med hjälp och ett bogserfartyg från Karlshamn kunde dra loss fartyget.

Grundstötningen ska varken ha medfört oljeläckade eller vattenintag.

Det danska fartyget var på väg från Karlskrona till Simrishamn när grundstötningen skedde.

Båten kommer nu att genomgå kontroller innan den lämnar hamn i Karlskrona.