SVININFLUENSAN

Biverkningarna ska utredas

1:27 min

Just nu genomförs den största studien hittills av biverkningar efter svininfluensavaccineringen. Västra Götaland ingår i undersökningen där 65 procent av Sveriges befolkning ska jämföras genom samkörning av register.

-- Studien görs för att följa upp de biverkningar som man hittills sett efter pandemivaccinationen, säger Per Fohlin som är smittskyddsläkare i Västra Götaland. Man vill ha en bättre bild över ovanliga biverkningar.

Under sex månader vintern 2009 och 2010 vaccinerades fler än 5 miljoner svenskar mot svininfluensan. Katastroflarmen gick över världen och vaccinet Pandemrix producerades i hög takt, och efteråt har man kunnat konstatera en rad biverkningar.

Mest kända är de ökade fallen av narkolepsi hos barn, som man vet har koppling till influensavaccineringen, men det är inte bara det man söker efter.

– Det här gäller många andra sjukdomar också, säger Fohlin.

65 procent av befolkningen ingår i studien där man jämför alla personer i sju landsting genom att samköra register med vaccinerade och icke vaccinerade. Uppgifterna avidentifieras och sammanställs och hela undersökningen ska vara klar före sommaren om det går som planerat. Allt för att undvika misstag i framtiden:

– Vi var ju oförberedda på detta och tycker att det var väldigt olyckligt att det blivit de här biverkningarna. Därför är det bra att man följer upp ordentligt och försöker reda ut det.