Skolnedläggningarna i Vänersborg

Tusentals tyckte till om skolans framtid

I fredags var sista dagen för Vänersborgarna att tycka till om vilka småskolor som ska läggas ner. Totalt kom närmare 2 200 enkätsvar och 700 brev in.

Men inga egenskrivna brev tas med i utvärderingen - något som skapar irritation.

Bara tanken på att upp till åtta småskolor kan försvinna har gjort vänersborgarna mycket upprörda den senaste månaden. Och inte blev det bättre av uppmaningen att fylla i en enkät som saknar alternativ för att skolorna ska bli kvar.

Så i stället för att fylla i blanketten valde ungefär 700 invånare att skriva brev till kommunen och berätta hur man tycker att skolan ska organiseras i framtiden. Men, vad som händer med de här breven är oklart.

Den moderata ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Lena Eckerbom Wendel (M) skriver nämligen på sin Facebooksida att "mail eller brev som kommer in vid sidan om enkäten kommer att hanteras som just sidoinformation. Bara enkätsvaren kommer att analyseras".

Det här har skapat förvirring - kommer breven att påverka politikerna eller inte?

- När jag som politiker tar in mitt beslutsunderlag, så ingår även de männskor jag träffar på stan. Men det som tjänstemännen sammanställer som enkätsvar är bara enkätsvar. Sedan kommer jag ta hänsyn till all annan information också, säger Lena Eckerbom Wendel (M).

I början av april hålls ett informationsmöte där enkätsvaren redovisas.