Ny motgång för Exit Skåne

Den tilltänkta huvudmannen för Exit Skåne har tvingats dra tillbaka sin ansökan om pengar ur Allmänna arvsfonden.
Exit Skåne hjälper avhoppade nazister och har länge haft en ansträngd ekonomi. Det var tänkt att stiftelsen Varvet i Helsingborg skulle bli ny huvudman för organisationen. Men stiftelsen har nu dragit tillbaka sin ansökan om pengar ur Allmänna arvsfonden. Anledningen är att stadsjuristen i Helsingborg funnit att stiftelsen bara får stödja projekt i Helsingborg. Exit Skånes verksamhet sträcker sig utanför kommungränsen. - Nu har vi en ny samarbetspartner, den ideella organisationen Helsingborgs ungdomsråd, säger David Johansson i Exit Skåne. Och vi har redan skickat in en ny ansökan om pengar.