Sverige exporterar mest vapen per person

1:52 min

En genomgång av vapenhandeln i världen visar att Sverige ligger på elfte plats med två procent av världsmarknaden. Mätt per person ligger Sveriges export däremot i topp.

Det är en lönsam industri enligt Mats Liss, analytiker på Swedbank som följer försvarskoncernen Saab. 

– Ja, det kan man ju säga. Saab har haft en stabil lönsamhet på 7-8 procent de senaste 10 åren, samtidigt sticker inte lönsamheten ut så mycket ur ett verkstadsperspektiv. Det är kanske halva marginalen om man jämför med vad bolag som SKF och Sandvik åstadkommer, säger Mats Liss.

Sveriges vapenexport var värd nästan 14 miljarder kronor förra året. Enligt ny statistik från fredsforskningsinstitutet Sipri har den svenska exporten ökat med 30 procent de senaste fem åren jämfört med femårsperioden dessförinnan.

Vapenindustrin är global i dag i den meningen att internationella företag äger varandra korsvis.

Det största svenska företaget Saab, som tillverkar Jas Gripen bland annat, ägs delvis av brittiska BAE Systems.

Andra vapenindustrier som Bofors, Hägglunds och Kockums är helt i utländsk ägo.

Följden av korsägandet är att det blir svårt att följa vad de olika företagen gör på marknaden, säger Susan Jackson på Sipri.

Saab har målet att få upp vinstmarginalen till 10 procent, säger analytiker Mats Liss på Swedbank. Exporten blir allt viktigare för att bolaget ska kunna tjäna pengar.

– Man är inne i en omställningsfas från att ha varit en ganska ensam leverantör till det svenska försvaret. Nu gör försvaret sin upphandling mer i konkurrens och öppnar upp för internationella leverantörer, det innebär att Saab också måste söka sig ut på exportmarknaden på ett helt annat sätt, säger han.