Turkiets syn på syriska flyktingar oroar

2:01 min

Mer än 16 000 syrier har nu flytt från våldet i Syrien till grannlandet Turkiet, där de lever i flyktingläger. Turkiet har kallat dem för gäster, och har inte gett dem flyktingstatus enligt FN:s definitioner. Och det oroar både internationella organisationer och flyktingarna själva.

– Sen jag kom hit började jag söka i internationella lagar om flyktingar och jag hittade bara ordet gäster här i Turkiet, i andra länder talar man om flyktingar, säger den syriske advokaten Ahmad Hassoun, en av de syrier som lever i läger i Turkiet.

Han har själv vänt sig till turkiska myndigheter för att fråga varför syrierna inte har flyktingstatus och de rättigheter det innebär.

Turkiet har ett gammalt undantag i FN:s flyktingkonvention som gör att bara människor från Europarådets länder kan få flyktingstatus och de turkiska myndigheterna kallade från början de syriska flyktingarna för gäster.

Både Amnesty International och Europarådet har uppmanat Turkiet att ta bort undantaget.

Om de syriska flyktingarna hade flyktingstatus skulle de till exempel ha större rörelsefrihet och rätt att arbeta. Och även om Turkiet uppfyller de viktigaste kraven, att hålla gränserna öppna för flyktingarna och inte skicka dem tillbaka till Syrien, så är dagens situation inte idealisk, säger Ole Solvang på Human Rights Watch, just nu på plats i Turkiet.

– Så klart, så är det problematiskt och ju längre krisen i Syrien fortsätter, ju mera problematiskt blir det.

– För det första så betyder det att det kommer fler och fler syriska flyktingar till Turkiet, men dessutom kommer de flyktingar som redan är här att uppleva det som mer och mer frustrerande. Så detta är något turkiska myndigheter bör ta upp till värdering ganska snart, säger Ole Solvang.

Det svåraste att hantera för dem som redan levt i läger i månader är sysslolösheten och de psykiska besvär som många har efter flykten, säger flyktingen och advokaten Ahmad Hassoun. Och han undrar vad Turkiet har för långsiktig plan för de syriska flyktingarna.

– De välkomnade oss, satte oss i läger, men sen känns det som om de lämnat oss, säger han.