Sjukhusmat

Mer ekomat på Skaraborgs sjukhus

1:46 min

Sjukhusen i Skaraborg når fortfarande inte upp till regeringens krav på att tjugofem procent av alla livsmedelsinköp ska vara ekologiska. Nu ska det dock bli ändring och ekovarorna nästan fördubblas.

Sedan 2006 har regeringen haft som mål att av all mat som köps in till den offentliga sektorn så ska 25 procent vara ekologisk. Resultaten har varierat stort över landet och när det gäller sjukhusen i Skaraborg så når man just nu bara upp till dryga 14 procent. 

– Det är ekologisk nötfärs och så använder en hel del mjölk. Sen är det kaffe ut mot patient och så använder vi en del vetemjöl i själva matlagningen. Det är det mesta. Sedan kan man ha en del ekologisk frukt emellanåt, säger Marita Envall, sektionschef i köket på Kärnsjukhuset. 

Skulle det gå att få in ännu fler ekologiska produkter, tror du? 

– Det tror jag säkert. Bara vi får ett bra utbud, så. 

Vad för typ av produkter? 

– Ja, det finns ju andra köttprodukter, tärnat kött och så vidare. 

För miljöns skull
Tidigare har merkostnaden för ekologiska varor satt käppar i hjulet för Skaraborgs sjukhus. Trots att man inte fått mer pengar hoppas man nu kunna öka ekolivsmedlen kraftigt genom att alla sjukhus i Västra Götalandsregionen gått över till en gemensam patientmeny. Det ska leda till mer samordnade upphandlingar och i slutändan en ökad andel ekologiska matinköp.

– Då kan vi styra menyn och inköpen och vilka produkter som är knutna till den här menyn. Och då har vi stora förutsättningar att komma upp till det här målet med 25 procent, säger Klas Bergman, chef för kostenheten på Skaraborgs sjukhus.

Är det verkligen värt det? Är det inte dyrt med ekologiska varor? 

– Nja, jag tror nog att samhället behöver ha det, vi behöver tänka på vår miljö. 

Tidigare har miljönämnden skjutit till extrapengar för inköp av ekologiska varor - hur mycket skulle det betyda om ni fick extrapengar nu igen? 

– Det är klart att ekonomin styr, men jag kan inte säga exakt - det är ju avtalen också som styr. Men det är klart att det skulle underlätta för oss att öka andelen ekologiska livsmedel om vi fick extra tilldelning av pengar, men det är ju politiken som bestämmer det, säger Klas Bergman.