Växter påverkas av mänskligt oväsen

Visste du att växter påverkas av mänskligt oväsen? Tidigare studier har visat att djur påverkas av mänskligt oljud, nu visar forskare att även växter gör det.

Enligt amerikanska forskare så trivs vissa blommor bättre i buller orsakat av människan, men för större träd kan mänskligt oväsen få långvariga och negativa konsekvenser.

Forskarna studerade det här i ett naturreservat i närheten av ett stort industriområde i Mexico - en perfekt plats att studera enbart ljudets effekter, för att andra störningar som artificielll belysning och mänskliga föroreningar från bla trafik inte förekommer.

Först satte de ut konstgjorda blommor gjorda för att likna en vanligt förekommande vildblomma för att kunna mäta exakt pollinering och såg att kolibrifåglar pollinerade mer i bullret från industrin, troligen på grund av att att större rovfåglar flytt ljudet. Och mer pollinering ger positiv effekt på blommorna i det avseendet att växterna kan sprida sig mer.

I sitt andra experiment undersökte forskarna tallar i det bullriga området och såg att de hade mindre chans att sprida sina frön på grund av att kråkfåglar som sprider fröna i området försvunnit och gnagardjur som äter upp och förstör trädfröna blivit fler.

I tysta områden var antalet tallar fyra gånger så stort och eftersom det tar flera årtionden för träden att växa upp så får det mänskliga bullret konsekvenser långt efter att det tystnat. Både för tallarna, men även de arter som i sin tur är beroende av träden.