Flyktingbarn mår dåligt

Asylsökande flyktingbarn från Bosnien mår mycket dåligt och nu kräver skolhälsovården i Eksjö att en speciell kurator eller psykolog anställs för att ta hand om barnen.
Skolläkare, skolsköterskor och kuratorer i Eksjö kommun skriver under ett brev till kommunstyrelsen i Eksjö. Det är framförallt den psykiska hälsan som är dålig hos de asylsökande barnen som har hälsoundersökts. - Skolhälsovården har en skyldighet att främja hälsa och förebygga sjukdom, men idag saknas det resurser för att ta hand om den stora mängd flyktingbarn som har psykosociala problem och mår dåligt - därför måste vi slå larm skriver skolhälsovårdspersonalen.