DATA/IT

I dag röstar riksdagen om datalagringsdirektivet

1:50 min

Riksdagen gör ett misstag om de röstar igenom datalagringsdirektivet i dag. Det menar Patrik Fältström, en av experterna som varit med och utrett direktivet. Han menar att direktivet i kombination med annan lagstiftning som är på gång riskerar att bli för integritetskränkande.

– Jag är en av de personer som är för att polisen ska kunna få utreda terroristbrott, men jag är också förespråkare för en stark integritet där vi sätter gränser för de verktyg, och kontrollerar de verktyg som polisen får, säger Patrik Fältström som varit med och utrett datalagringsdirektivet.

Tankarna om datalagring föddes efter att terrorister sprängde sig själva på flera tåg i Madrid 2004. 191 människor dödades och 2 000 skadades. Efter det ville flera av EU-ländernas regeringar, bland annat den svenska, ge polisen större möjligheter spåra terrorister och grov brottslighet på nätet. Resultatet blev datalagringsdirektivet som riksdagen ska rösta om idag. Det ska tvinga internetleverantörer att spara ip-nummer och andra uppgifter om sina användare i minst ett halvår.

Det här är inget problem i sig menar experten Patrik Fältström. Problemet, säger han, är att direktivet bygger på lagen om elektronisk kommunikation, LEK, som också är på väg att förändras. Regeringen vill nämligen att polisen ska få ut ip-nummer redan på bötesbrottsnivå, vid till exempel fildelning eller gromning. De här två lagarna i kombination gör att man passerar gränsen för den personliga integriteten tycker han.

– Den gränsen drog jag personligen vid att polisen bara får ut informationen vid en typ av brott och vid ett typ av straffvärde och när den nu tas bort i den föreslagna förändringen i LEK, då är jag emot att ge den här typen av verktyg till polisen. Då tycker jag att man måste diskutera det från början igen, säger Patrik Fältström.