Ökat stöd till våldsutsatta barn

Malmö stad satsar ytterligare resurser på att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn med invandrarbakgrund.
Inom ramen för stortstadsstatsningen beviljades idag ett stöd till irakiska kvinnoföreningen i Malmö på drygt 160 000 kronor till ett projekt som ska ge tryggare uppväxtvillkor för barn med invandrarbakgrund.