Stor rädsla för det svarta regnet i Japan

Ett år har gått sedan kärnkraftshaveriet i Fukushima i Japan. Vi behandlade det här ämnet i torsdags och återvänder idag till Japan tillsammans med Anette Masui. Masui reflekterar kring rädslan för det svarta regnet, den utbredda rädslan för strålningsskador.

Det svarta regnet är ett begrepp i Japan: det radioaktiva regn som föll strax efter att atombomben föll över Hiroshima 1945, och som skördade många offer lång tid efter att bomben fallit.

Efter förra årets kärnkraftshaveri i Fukushima har rädslan för regnet  spridits igen. Anette Masui följer rädslan i spåren, från bloggare och tidningsartiklar, till forskare och människor i Japan.

Vad gör rädslan för det osynliga hotet med människor i Japan? Och hur befogad är egentligen rädslan?