Sysselsättningen minskar

Sysselsättningen i Sverige minskar. För ett år sedan hade 77,6 procent av den svenska arbetskraften något att göra, i februari i år hade den siffran sjunkit till 77,2 procent.
Statistiska Centralbyrån har regeringens uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta mellan 20 och 64 år för att kunna följa upp regeringens mål - 80 procent sysselsatta år 2004. Den utveckling vi nu ser är alltså en som går i motsatt riktning, mot en minskande sysselsättning. Det senaste året är det framförallt inom industrin som jobb försvunnit - under februari kan man även se en minskning av jobben inom handel och kommunikation. Det är framförallt bland ungdomar och tidsbegränsat heltidsanställda som arbetslösheten ökar. Trots att sysselsättningen minskar så ökar inte arbetslösheten - och inte heller deltar fler i de arbetsmarknadspolitiska programmen - AMS-kurserna. Det som nu händer är att arbetskraften minskar. Enligt Statistiska Centralbyrån, som ska undersöka frågan vidare, verkar det som om en ökande grupp förtidspensioneras eller anser att de är för sjuka för att kunna ta ett jobb.