Sörmland

Spricka i FP om papperlösa flyktingar

1:40 min

Det var olyckligt att Ewa Callhammar gick ihop med en Sverigedemokrat och började argumentera mot vård för papperslösa flyktingar på det senaste landstingsfullmäktigemötet. Det tycker kollegan Thomas af Bjur (FP).

Han tycker att Callhammars utspel kan göra att Folkpartiet framstår som splittrat i frågan.

– Det är olyckligt ur den aspekten att man kan i sådant fall kan tvivla på folkpartiets linje i den här frågan. Folkpartiet liberalerna har en tydlig linje och kommer att hålla fast vid den.

Det finns en djup oenighet inom Folkpartiets landstingsgrupp i frågan om vård till papperslösa. Partiet har tidigare sagt ja till sådan vård, men  folkpartisten Ewa Callhammar ifrågasätter det ställningstagandet.

Thomas af Bjur är inte förtjust över att hans parti talade med dubbla tungor på det senaste landstingsfullmäktige.

Samtidigt som af Bjur själv gjorde inlägg om hur beslutet om vård för papperslösa kan följas upp och bli bättre så gick hans partikollega och ledamoten i partiets distriktsförbundsstyrelse Ewa Callhammar i ohelig allians med Sverigedemokraten Bertil Malmberg till hårt angrepp mot det sen mer än ett halvår antagna beslutet att landstinget sörmland ska ge vård till papperslösa.

Malmbergs exempel att ställa flykting mot etnisk svensk, här att en tänkt papperslös terrorist nu får rätt till gratis tandvård medan en äldre svensk kvinna får betala dyrt för sin vård, fick Callhammars oreserverade stöd.

– Jag tycker inte man ska gå i en gräddfil, att man inte ska betala för sin tandvård och våra anhöriga ska betala mer. När man säger papperslösa är det människor som är här illegalt. Man ska uppehållstillstånd för att få de här rättigheterna. Jag vet att det är flera i salen här som håller med men inte vågar säga det öppet.

Men Thomas af Bjur håller inte med och han tror inte på Eva Callhammar när hon säger sig tala för flera ledamöter som inte vågar säga sin mening.

– Jag håller inte med om den bilden. För oss liberaler finns det inget som heter illegala människor för alla har rätt att vistas på detta jordklot. För hälso- och sjukvård är en sådan grundläggande trygghet för människor och där ska man inte göra skillnad. Vi ska ta hand om männsikor som är i behov av vård.

Vid senaste landstingsfullmäktige diskuterades hur beslutet från ifjol, att ge papperslösa flyktingar vård och som Folkpartiet då stod bakom, kan bli tydligare. Det gjordes efter en interpellation, ett förslag, från moderaten Magnus Leivik. 

Flera landstingsledamöter gick upp i talarstolen och uttryckte en stolthet för att landstinget Sörmland gått före i den frågan. Men två ledamöter startade istället en egen debatt och kritiserade vård till papperslösa.

– Att uppehålla sig här, när man har fått sin sak prövad, då är man illegal och det är brottslig verksamhet, sa Bertil Malmberg, Sverigedemokraterna.

Bertil Malmberg öppnade med att knyta an till den nazistiske krigsförbrytaren och propagandaministern och landade i ett tänkt exempel där han spelade ut en 83-årig svensk kvinnas behov av tandvård mot en terrorists, i sin beskrivning av sin syn på vård för papperslösa.

Ämnet för debatten var Magnus Leiviks förslag om att slopa kravet på att papperslösa stadigvarande måste bo i Sörmland för att få vård.

Ewa Callhammar (FP) ska landstinget ska fokusera på de som har uppehållstillstånd.

– Vi har diskuterat en lång tid om köer och annat för de sörmlänningar som har uppehållstillstånd och är bosatta här på rätt sätt – låt oss arbeta med det istället, sa hon på mötet.

Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande, menar att frågan måste diskuteras inom Folkpartiet.

– Jag förutsätter att man kommer att göra det, säger Åsa Kullgren.